+×+ رمانــــ عاشقانــــه +×+

تـحـویـل نـِمـیـگــــرَم…!!
سـالــــی را
کـه بـِدون حـُضـور تــــُـــــــو تـَحویل شَود


ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۰۲/۲۴سـاعت 14:40 PM نويسنده زهرا| |

خـُدایـا هـَمـیشه گـُفتـیم راضییم بـه رضـای تـُـو

این دفـعه تــُو رضـایـَت بـِدِه بـِه رضـای من


ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۰۲/۲۴سـاعت 14:38 PM نويسنده زهرا| |

این روزهـا

تـمام زنـدگی آدم هـا دارد بـو میـگیـرد

بـوی دِل بـستـگی های پنـــــــــهانی


ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۰۲/۲۴سـاعت 14:37 PM نويسنده زهرا| |

نـزدیـک یـَعنی گـرمای ِ نـَفسـ َش گـونـِه اَت را گـرم کـُنـَد ... ،

غـِیـر اَز ایـن یـَعـنی دور ...


ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۰۲/۲۴سـاعت 14:34 PM نويسنده زهرا| |

هـَر چـه پـَرواز مـیکـُنم نـِمـیرســـــــــم !!!

نکـند کـلاغِ آخـــــــــرِ قِـصه ها شُـدم ؟. . .


ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۰۲/۲۴سـاعت 14:31 PM نويسنده زهرا| |

بی تو هرچه آفتاب بتابد باز هم سردم است

من از سکوت و تنهایی بدم می آید انتظار چقدر سخت است

و سخت تر از این نبودنت در کنارم آری من عاشقم


ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۰۲/۲۴سـاعت 14:28 PM نويسنده زهرا| |

MiSs-A