+×+ رمانــــ عاشقانــــه +×+

سلام
ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۰۲/۲۵سـاعت 11:29 AM نويسنده زهرا| |

سلام
ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۰۲/۲۵سـاعت 11:28 AM نويسنده زهرا| |

بی صدا آمد! چه غوغا کردو رفت بینوا دل را چه رسوا کردو رفت

در درونم شعله های عشق ریخت عاقبت صد فتنه بر پا کردو رفت

روز من شب کردو شب را پر ز تب زندگی را یک معما کردو رفت...


ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۰۲/۲۲سـاعت 12:16 PM نويسنده زهرا| |

MiSs-A