+×+ رمانــــ عاشقانــــه +×+

سلام
ادامـه مطـلب
تاريخ 92/02/25سـاعت 11:29 AM نويسنده زهرا| |

سلام
ادامـه مطـلب
تاريخ 92/02/25سـاعت 11:28 AM نويسنده زهرا| |

بی صدا آمد! چه غوغا کردو رفت بینوا دل را چه رسوا کردو رفت

در درونم شعله های عشق ریخت عاقبت صد فتنه بر پا کردو رفت

روز من شب کردو شب را پر ز تب زندگی را یک معما کردو رفت...


ادامـه مطـلب
تاريخ 92/02/22سـاعت 12:16 PM نويسنده زهرا| |

MiSs-A